85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18/4

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Organizatorem zajęć jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Zespół Ośrodka współprowadzi zajęcia Studium realizowane w Bydgoszczy oraz w Poznaniu

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne jest objęte akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia uzupełnianie ścieżki kariery do awansu zawodowego pracownikom systemu oświaty.

Dwuletnie szkolenie wprowadzające w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym zakreśleniem podstaw rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Zajęcia mają charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz wykładowy. Konstrukcja merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form tak treningowych, jak i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy problematyki pacjentów, kwalifikacji do różnych sposobów leczenia a także podstawy pracy terapeutycznej. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia Studium istnieje możliwość starania się o certyfikat socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów.


PROGRAM SZKOLENIA


I ROK - ETAP WSTĘPNY

 • 40 godzinny trzydniowy trening interpersonalny wprowadzający na początku kursu, stanowiący możliwość doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, a także jednocześnie spełniający wymóg komisji certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • 130 godzin dwudniowych warsztatów tematycznych, odbywających się raz w miesiącu przez siedem miesięcy, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wyjazdu wakacyjnego. Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:
  • elementy psychologii ogólnej
  • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
  • teoria socjoterapii
  • diagnoza socjo- i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
  • kontakt terapeutyczny
  • komunikacja interpersonalna
  • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
  • elementy terapii indywidualnej i grupowej
  • elementy profilaktyki uzależnień
  • rysunek w pracy terapeutycznej
  • teoria i zastosowanie psychodramy
  • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji


Razem 170 godzin zajęć w pierwszym roku.

II ROK - ETAP ZAAWANSOWANY

 • 11-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:
  • 9 godzin wykładów na temat podstaw procesu terapeutycznego
  • 18 godzin warsztatów na temat pracy z grupą
  • 9 godzin seminariów na temat pracy z grupą
  • 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym
  • 17 godzin superwizji

W sumie 80 godzin zajęć.

 • 8 dwudniowych, comiesięcznych spotkań w skład, których wchodzi: konflikt w klasie, grupie
  • 12 godzin wykładów na temat podstawowych zagadnień psychoanalizy
  • 12 godzin wykładów na temat analitycznie zorientowanej psychologii rozwojowej
  • 12 godzin wykładów na temat procesu terapeutycznego
  • 12 godzin wykładów na temat technik pracy socjoterapeutycznej, m.in.:
   1. psychoprofilaktyka
   2. zajęcia psychoseksualne
   3. trening asertywności
   4. psychorysunek
   5. psychodrama
   6. poradnictwo kryzysowe.
  • 48 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (24 godzin) oraz w kontakcie grupowym (24 godzin).
  • 12 godzin superwizji grupowych
  • 12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom w/w zagadnień.

W sumie 120 godzin zajęć.

 • Drugi 11-dniowy wyjazdowy, wakacyjny cykl zawierający w sobie:
  • 9 godzin wykładów na temat psychopatologii
  • 27 godzin warsztatów na temat pracy w kontakcie indywidualnym
  • 18 godzin superwizji
  • 16 godzin warsztatów na temat elementów procesu terapeutycznego
  • 10 godzin seminariów na temat analizy przypadku

Razem 80 godzin zajęć.

Drugi rok obejmuje łącznie 280 godzin zajęć.

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży to 450 godzin szkolenia.

Kryteria otrzymania Dyplomu ukończenia Studium:

 • zaliczenie dwóch wyjazdów wakacyjnych
 • obecność na minimum 80% zajęć
 • zaliczenie pracy pisemnej w I roku
 • zaliczenie testu w II roku
 • uregulowane sprawy formalne

Koszt Studium:

I rok - 2 500 zł

 • 100 zł opłata rekrutacyjna
 • 440 zł trening interpersonalny (3 dni)
 • 1960 zł opłata za 7 miesięcznych zjazdów płatna w ratach po 280 zł

II rok - przejdź na stronę organizatora

Zespół Ośrodka Psychoterapii Psychodynamicznej wspiera realizację programu szkoleniowego w Bydgoszczy oraz w Poznaniu

Terminy zajęć

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży 2018/19

I ROK STUDIUMII ROK STUDIUMI ROK STUDIUMII ROK STUDIUM
BYDGOSZCZBYDGOSZCZPOZNAŃPOZNAŃ
19-21.10.2018
3-4.11.2018
1-2.12.2018
5-6.01.2019
2-3.02.2019
2-3.03.2019
6-7.04.2019
11-12.05.2019
*

13-14.10.2018
10-11.11.2018
8-9.12.2018
12-13.01.2019
9-10.02.2019
9-10.03.2019
13-14.04.2019
18-19.05.2019

16-18.11.2018
1-2.12.2018
5-6.01.2019
2-3.02.2019
2-3.03.2019
6-7.04.2019
11-12.05.2019
*
15-16.06.2019


5-6.10.2018
26-27.10.2018
23-24.11.2018
25-26.01.2019
22-23.02.2019
22-23.03.2019
26-27.04.2019
24-25.05.2019

* data i miejsce jednodniowego spotkania w czerwcu zostaną podane w późniejszym terminie.

Zgłoszenia na zajęcia studium

Zgłoszenia oraz informacje: Piotr Miszewski, tel. 601-406-432, szkolenia@opp.bydgoszcz.pl


Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach studium, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Formularz zgłoszenia na studium